Energy Common Leidschendam-Voorburg

De energietransitie raakt ons allemaal. Wil je invloed? Doe met ons mee!

Welkom op de site van de Coöperatieve Energy Common Leidschendam-Voorburg U.A., een mondvol, maar dat leggen we op deze site allemaal uit. Voor het gemak noemen we onszelf EC-LV. In februari 2020 opgericht als coöperatie, zijn we nu volop bezig zoveel mogelijk leden te werven. We willen bijdragen aan een duurzame toekomst voor alle inwoners van Leidschendam-Voorburg.  Daarom richten we ons op: samen energie besparen, opwekken, opslaan en distribueren. Uiteraard willen we ook zeker stellen dát er op elk moment van de dag stroom en gas is. Wij doen dat als inwoners, samen met de gemeente en de lokale ondernemers.

In het Klimaatakkoord is een belangrijke rol weggelegd voor de burgers. In het afgelopen jaar heeft EC-LV al een prima samenwerking opgebouwd met de gemeente Leidschendam-Voorburg. Onze stem wordt gehoord! Belangrijk is dat onze stem zo goed mogelijk iedereen uit de gemeente vertegenwoordigt. Alleen al daarom is het fijn als we zo veel mogelijk leden krijgen.

De energietransitie is een grote puzzel. We weten vandaag niet hoe de samenleving er over 10 jaar uit zal zien, laat staan in 2050. Laat je daarom horen en laten we samen uitvinden hoe we energie kunnen besparen en duurzaam opwekken. Samen kunnen we invloed uitoefenen op belangrijke beslissingen. Samen geven we de toekomst vorm.

P

Van elkaar leren besparen

Besparen is de basis. Voor elke kWh die we meer besparen, hoeven er 3 kWh minder te worden opgewekt.

P

We bepalen de oplossing samen

Wij dragen zelf bij aan de juiste oplossingen. Zo laten we beslissingen over onze toekomst niet alleen over aan de grote buitenlandse multinationals.

P

Samen sterk

Via onze partner ECI hebben we toegang tot een breed landelijk netwerk van ervaring en expertise.

N

Koop lokaal

Door ons te bundelen gaan we dat ook op energiegebied doen en houden we de baten lokaal.

N

Iedereen doet mee

De energietransitie is een grote kans om ervoor te zorgen dat iedereen meeprofiteert van wat we gezamenlijk bereiken.

N

Op naar de eerste 1.000 leden

Voor een zo breed mogelijke vertegenwoordiging uit alle wijken van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk.

Samen naar een duurzame toekomst

Wanneer het onderwerp energie ter sprake komt, geven veel mensen aan dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Ook komt het voor dat mensen zich onder druk voelen staan om dure maatregelen te treffen en niet weten of dat wel verstandig is. Het is dan zaak goede voorlichting te zoeken en mogelijkheden in samenhang en redelijkheid te bekijken. In veel gevallen is het mogelijk om verduurzaming in stappen aan te pakken, bijvoorbeeld op natuurlijke momenten van onderhoud of vervanging. Wil je aan de slag om in je eigen woning energie te besparen, maar weet je niet goed waar je het beste mee kunt beginnen? Vraag dan hier een gratis gesprek met een van onze energiecoaches aan

Het terrein van Schakenbosch wordt herontwikkeld. Kunnen we hier plus-op-de-meter-woningen realiseren?

EC-LV wil inwoners van Leidschendam-Voorburg voorzien van onafhankelijke informatie en advies op het gebied van verduurzaming. We verwijzen niet rechtstreeks naar commerciële bedrijven en nemen ook geen zakelijk belang in de uitvoering van verduurzamingsprojecten. Wel willen we graag de lokale economie versterken. We werken daarom aan kwaliteitscriteria en een overzicht van door leden aanbevolen bedrijven. Zie onze pagina met nuttige links voor duurzame tips en adviezen van andere organisaties.

Het laatste nieuws van EC-LV

Corona

In verband met de coronamaatregelen hebben we grote fysieke bijeenkomsten voorlopig opgeschort. Niemand weet hoe de komende tijd eruit zal zien. Wel zien we dat veel mensen nadenken over wat nu echt belangrijk is. Hierdoor ontstaan er ook nieuwe mogelijkheden. Dit motiveert ons om op aangepaste wijze door te gaan met onze activiteiten. We buigen ons over de uitdaging om vrijwilligers, leden en klanten online te bereiken. Voor energiecoachgesprekken hanteren we een coronaprotocol. U kunt dus wel een afspraak maken met een energiecoach.

 

EC-LV en gemeente slaan handen ineen

20 mei – Zoals u weet is EC-LV een onafhankelijke speler, maar wel een met oog voor samenwerking. Zo bouwen we gestaag aan de uitbreiding van ons lokale partnernetwerk. Door ondertekening van een intentieverklaring hebben EC-LV en de gemeente de handen ineengeslagen om samen te werken in de energietransitie. EC-LV brengt expertise in en kan helpen bij het betrekken van inwoners en het creëren van draagvlak. De gemeente geeft met deze samenwerking vorm aan burgerparticipatie in de energietransitie. Eerder verstrekte de gemeente al opdracht aan EC-LV om een programma van energiecoaches op te zetten.

EC-LV samen met Energie VanOns

31 maart 2020 hebben we een overeenkomst afgesloten met het Nederlandse, coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns. Hierdoor kunnen we u vanaf nu via Energie VanOns duurzame energie leveren op coöperatieve grondslag. 

Net zo zeker als u gewend bent van uw huidige leverancier. Het verschil is dat de winst bij Energie VanOns niet naar het buitenland verdwijnt, maar grotendeels terugvloeit naar onze lokale gemeenschap.

Startbijeenkomst Lokale Energiestrategie

24 april – Onlangs kwamen stakeholders virtueel voor het eerst bijeen om te praten over de lokale energiestrategie (LES). De deelnemers waren: vertegenwoordigers van de gemeente, EC-LV, de woningcorporaties Wooninvest en Vidomes, MKB Leidschendam-Voorburg en Stedin. Onder regie van de gemeente krijgt op deze manier het LES-planproces gestalte. De startbijeenkomst leverde een goede kennismaking op met elkaars ideeën en mogelijke inbreng. Aan het vervolg zal ook Duurzaam Leidschendam-Voorburg deelnemen. Wat EC-LV betreft een prima aftrap van de burgerparticipatie-initiatieven in onze gemeente!

Buren adviseren buren

De eerst zichtbare activiteit van EC-LV is de inzet van energiecoaches om met inwoners in gesprek te gaan over energiebesparingsmogelijkheden in hun woning. Op die manier is al snel geld te besparen en kan het wooncomfort aanzienlijk toenemen. De inzet van energiecoaches is onderdeel van een programma dat EC-LV uitvoert in opdracht van de gemeente. Binnenkort kunt u zich aanmelden voor een (online) gesprek met een energiecoach, waarna u een voucher ontvangt voor een keukentafelgesprek bij u thuis zodra dat weer kan.

Word ook lid van EC-LV

Lidmaatschap staat open voor alle inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hoe meer leden, hoe sterker onze stem en onze invloed op het welzijn en welbevinden van iedereen!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen in onze gemeente, met interessante en relevante informatie over de energietransitie. 

Je inschrijving op onze lijst is gelukt