Partners

De energietransitie is een grote en belangrijke puzzel die alleen kan slagen door samenwerking

Wel Groen, geen Groentje

EC-LV werkt samen met ervaren partners die expertise en ervaring inbrengen. De samenwerking met het Energy Commons Institute is daarbij van doorslaggevend belang om de ambities waar te kunnen maken. EC-LV is nog volop bezig haar netwerk met lokale partners verder uit te breiden.

Voor de midden-lange termijn onderzoekt EC-LV wat de beste oplossingen zijn om in de toekomst in onze energie te voorzien. Er zijn veel verschillende mogelijkheden en er zijn veel interessante ontwikkelingen en innovaties. Om tot de beste keuzes te komen, is gedegen kennis nodig op veel terreinen.

Om te komen tot goede, betaalbare en breed gedragen oplossingen is het van belang dat partijen met elkaar gaan samenwerken. EC-LV werkt daarom aan de opbouw van een brede, lokale coalitie. Een coalitie die bestaat uit lokale en landelijke organisaties, maar die door onszelf wordt aangestuurd. Het lokale samenwerkingsverband bestaat momenteel uit:

Energy Commons Institute

ECI heeft als doel het bundelen van krachten binnen verschillende sectoren op het gebied van energie, gebiedsontwikkeling en sociale innovatie. ECI heeft ons geadviseerd bij het opzetten van de coöperatie en is een belangrijke partner met ervaring en expertise.

Institute for Future of Living

IFL maakt samenwerking mogelijk tussen steden, regio en bedrijven met oog voor slimme, duurzame en schaalbare oplossingen. IFL is onder meer bekend van de vorig jaar uitgebrachte Smart Cities Roadmap voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Met de begin mei getekende intentieverklaring hebben we afgesproken samen de energietransitie te gaan ontdekken. Naast het programma met energiecoaches dat wij in opdracht van de gemeente uitvoeren, nemen we ook deel aan de vorming van de lokale energiestrategie. EC-LV treedt daarbij onafhankelijk op, en ondersteunt de planvorming met expertise en draagvlak.

Zenmo Simulations

ZENMO is een aan de TU Eindhoven gerelateerd bedrijf dat zich inzet voor Zero-emission Energy & Mobility simulaties voor organisaties die uit zijn op reductie van hun CO2-uitstoot. Met ZENMO onderzoeken we mogelijkheden om, via het modelleren van wijken in de gemeente, bewonersparticipatie te vergroten en besluitvorming te ondersteunen met dynamische simulaties.

Zonatlas

Zonatlas is voor ons een rijke bron van informatie, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van energiecoachgesprekken. Maar u kunt ook zelf gebruik maken van dit handige middel om snel inzicht te krijgen in het potentieel van uw dak voor het aanbrengen van zonnepanelen.

Coöperatie Zon op LV

De coöperatie Zon op L-V is het eerste postcoderoosproject in Leidschendam-Voorburg. We hebben afgesproken de handen ineen te slaan bij het opzetten van nieuwe energiewinningsprojecten.

De Haagse Hogeschool

EC-LV is in gesprek met de HHS om studenten te betrekken bij het bouwen van de simulaties met ZENMO. Daarnaast onderhouden we een relatie met het Kenniscentrum Mission Zero.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen in onze gemeente, met interessante en relevante informatie over de energietransitie. 

Je inschrijving op onze lijst is gelukt