Veel gestelde vragen

Mail ons jouw vragen, dan kunnen we deze rubriek uitbreiden

Wat is een Energy Common

In een common gaat het om gemeenschappelijk bezit en gebruik, gedeelde verantwoordelijkheid voor het beheer, en het delen van baten. In een energy common besparen we energie en delen we slim (zelf opgewekte) buurtenergie en elders duurzaam opgewekte energie. De baten blijven binnen de gemeenschap. Lees hier meer over commons.

Waarom gebruik van Engelse termen in de naam?

Met de naam Energy Common Leidschendam-Voorburg (EC-LV) sluiten we aan bij bestaande nationale en internationale concepten. Dat is belangrijk omdat we samenwerking nodig hebben voor succes. Een voor EC-LV belangrijke partner is het Energy Commons Institute (ECI) dat ook internationaal actief is. Daarnaast zijn er voor het begrip ‘common’ geen gangbare Nederlandse vertalingen voorhanden, terwijl het wel goed uitdrukt waar EC-LV voor staat.

Maakt EC-LV winst, en wat gebeurt daarmee?

EC-LV heeft een maatschappelijk belang als hoofddoel gesteld. Voor een verantwoorde bedrijfsvoering van de organisatie is het nodig dat EC-LV baten reserveert voor toekomstige investeringen en/of ongewenste situaties. Indien de financiële ruimte dat toestaat, kan het bestuur de Algemene Ledenvergadering voorstellen baten toe te kennen aan projecten die een gemeenschapsfunctie hebben in de gemeente.

Kan ik niet wachten op toekomstige ontwikkelingen?

In hoeverre je kiest nu mee te doen of niet, blijft uiteraard een persoonlijke keus. Die keus is voor ieder afhankelijk van interesse en financiële mogelijkheden. EC-LV streeft er daarom naar de financiële drempel zo laag mogelijk te houden. Voor financieel draagkrachtige leden zal het lidmaatschap juist investeringen mogelijk maken met een laag risico en een competitief rendement. Voor financieel minder daadkrachtige leden zoekt EC-LV naar mogelijkheden voor financiering vooraf en terugbetaling via gelijke of lagere maandlasten.

 Het is in het belang van iedereen om in een gezonde leefomgeving te wonen. Een gezamenlijke aanpak op basis van een sociale visie is toekomstbestendig. Door nu initiatief te nemen, kunnen we verzekeren dat we ons tijdig voorbereiden op de toekomst en dat we de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor onze eigen energiebronnen. Dit complexe buurtinitiatief past naadloos in initiatieven in Leidschendam-Voorburg op het gebied van burgerparticipatie.

Hoe innovatief is EC-LV?

Niemand kan weten hoe de eindoplossing er precies uit zal ziet. Met de technologie en de regelgeving van vandaag kan de doelstelling waarschijnlijk slechts ten dele worden gerealiseerd. EC-LV maakt dit zichtbaar en zoekt actief naar technische, financiële, fiscale, bestuurlijke en sociale innovaties. In een nieuw speelveld werken burgers, bedrijfsleven en overheid samen aan oplossingen om de doelstelling ruim voor de deadline van 2040 te bereiken. Lees hier meer over samenwerking.

Stel je vraag

Heb je een vraag? Stel hem zodat we de antwoorden met elkaar kunnen delen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen in onze gemeente, met interessante en relevante informatie over de energietransitie. 

Je inschrijving op onze lijst is gelukt