Betaalbare, groene energie voor iedereen

Energy Common Leidschendam-Voorburg
Ik doe ook mee!

Wij zijn actieve inwoners van Leidschendam-Voorburg. We hebben Energy Common Leidschendam-Voorburg (EC-LV) opgericht om bij te dragen aan een klimaatbestendige, leefbare gemeente met betaalbare, groene energie voor iedereen. Wij zijn er voor alle inwoners van onze gemeente die duurzame energie willen gebruiken of advies willen bij het verduurzamen van hun huis. Samen staan we sterker. Je kunt rekenen op onafhankelijk advies, dienstverlening en belangenbehartiging voor maar 15 euro (excl. btw) per jaar.

Redelijk en betaalbaar

Bij alles wat we ondernemen, is leidraad dat het redelijk en betaalbaar moet zijn. Alles hoeft niet op stel en sprong tegelijk te veranderen. Maar als er al stappen worden gezet, bijvoorbeeld voor onderhoud of stadsvernieuwing, dan is het zinvol aan te sluiten met goed gekozen maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Daar wil EC-LV iedereen bij betrekken, ook inwoners die minder kapitaalkrachtig zijn. En ook inwoners waar bijvoorbeeld geen zonnepanelen kunnen worden geïnstalleerd, maar die wel mee willen doen.

Wat doen we voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg?

R

Informatie en advies

 • We bieden een platform om kennis en ervaringen te delen met inwoners, wijkverenigingen en -initiatieven. We organiseren geregeld fysieke en digitale bijeenkomsten.
 • We ondersteunen inwoners met raad en daad bij verduurzaming, onder meer via onze gekwalificeerde energiecoaches. Leden kunnen blijvend aanspraak maken op ondersteuning en houden toegang tot ons kennisplatform.
 • Inwoners kunnen nu al overstappen op in Nederland opgewekte, duurzame energie van het energiebedrijf Energie VanOns. Zo kunt u geld besparen, groene energie gebruiken én de lokale gemeenschap steunen.

Projecten

 • We werken aan het realiseren van collectieve zonne-daken om onze eigen elektriciteit op te wekken. Beschik je over een flink dak (> 250 m2) met zonnepotentieel en/of heb je interesse in deelneming in een coöperatief zonnedak-project? Meld je vrijblijvend aan!
 • We ondersteunen wijkprojecten, bij voorbeeld voor collectieve inkoop van zonnepanelen of isolatiemaatregelen.

Belangenbehartiging

 • EC-LV richt zich op alle inwoners van Leidschendam-Voorburg. We zijn een betrouwbare partner voor de gemeente om het perspectief van inwoners van LV en van onze leden in te brengen, en zo concrete invulling te geven aan ‘burgerparticipatie’ gericht op de energietransitie.
 • EC-LV is actief betrokken bij de uitvoering van de lokale energiestrategie en de warmte-transitievisie. Zo behartigen we jouw belangen en laten we jouw stem horen bij de gemeente en andere overheden als het gaat over een verstandige en groene energietransitie.

   

EC-LV in het kort

 • Energy Common Leidschendam-Voorburg U.A. (EC-LV) is een onafhankelijk burgerinitiatief. Voor de rechtspersoon hebben we gekozen voor de coöperatievorm, met uitgesloten aansprakelijkheid van de Leden.
 • EC-LV is opgezet als coöperatie van, voor en door de inwoners. Hierbij is een belangrijk uitgangspunt dat ook financieel minder draagkrachtige mede-inwoners mee moeten kunnen delen in de voordelen.
 • EC-LV dient een maatschappelijk doel en heeft geen commerciële doelstelling. Baten worden aangewend voor de bedrijfsvoering of komen ten gunste van de gemeenschap c.q. de leden (Doel: Statuten, art 3. Winst: Statuten, art 21).
 • EC-LV heeft geen commerciële relaties met bedrijven of instellingen.
 • EC-LV zoekt maximale samenwerking met andere duurzame initiatieven. We zijn lid van Energie Samen en werken met LSA bewoners, Buurkracht en Hoom. Lokaal hebben we goede contacten met Zon op L-V, Duurzaam Leidschendam-Voorburg, Duurzaam Den Haag en een groeiend aantal wijkverenigingen. Daarnaast komen wij graag in contact met dakeigenaren, verenigingen van eigenaren, projectontwikkelaars, etc.

Veel gestelde vragen

Wat is een Energy Common?

In een common gaat het om gemeenschappelijk bezit en gebruik, gedeelde verantwoordelijkheid voor het beheer, en het delen van baten. Wij zien energie als zo een gemeenschappelijk goed. In onze energy common besparen we energie en delen we slim (zelf opgewekte) buurtenergie en elders duurzaam opgewekte energie. Zo geven we vorm aan lokaal eigendom en blijven de baten binnen de gemeenschap. Lees hier meer over commons.

Waarom gebruiken jullie Engelse termen in de naam?

Met de naam Energy Common Leidschendam-Voorburg (EC-LV) sluiten we aan bij bestaande nationale en internationale concepten. Dat is belangrijk omdat we samenwerking nodig hebben voor succes. Een voor EC-LV belangrijke partner is Future Energy Systems (FES) dat ook internationaal actief is. Daarnaast zijn er voor het begrip ‘common’ geen gangbare Nederlandse vertalingen voorhanden, terwijl het wel goed uitdrukt waar EC-LV voor staat.

Kan ik niet wachten op toekomstige ontwikkelingen?

In hoeverre je kiest nu mee te doen of niet, blijft uiteraard een persoonlijke keus. Die keus is voor ieder afhankelijk van interesse en financiële mogelijkheden. EC-LV streeft er daarom naar de financiële drempel zo laag mogelijk te houden. Voor financieel draagkrachtige leden zal het lidmaatschap juist investeringen mogelijk maken met een laag risico en een competitief rendement. Voor financieel minder daadkrachtige leden zoekt EC-LV naar mogelijkheden voor financiering vooraf en terugbetaling via gelijke of lagere maandlasten.

Het is in het belang van iedereen om in een gezonde leefomgeving te wonen. Een gezamenlijke aanpak op basis van een sociale visie is toekomstbestendig. Door nu initiatief te nemen, kunnen we verzekeren dat we ons tijdig voorbereiden op de toekomst en dat we de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor onze eigen energiebronnen. Dit complexe buurtinitiatief past naadloos in initiatieven in Leidschendam-Voorburg op het gebied van burgerparticipatie.

Wat geeft EC-LV recht van spreken?

Samen staan we sterk. Inwoners van Leidschendam-Voorburg hebben veel kennis en ervaring in huis. En wat we niet weten, halen we op uit landelijke organisaties waar we nauw mee samenwerken. Wij bundelen onze krachten op het gebied van energie, gebiedsontwikkeling en sociale innovatie. Zo zijn wij een goede gesprekspartner voor mede-inwoners, gemeente en ondernemers bij het vormgeven van onze toekomstige energievoorziening. Kennis op het gebied van verduurzaming delen we binnen de gemeenschap en via onze partners ook landelijk.

Hoe innovatief is EC-LV?

Niemand kan weten hoe de eindoplossing er precies uit zal ziet. Met de technologie en de regelgeving van vandaag kan de doelstelling waarschijnlijk slechts ten dele worden gerealiseerd. EC-LV maakt dit zichtbaar en zoekt actief naar technische, financiële, fiscale, bestuurlijke en sociale innovaties. In een nieuw speelveld werken burgers, bedrijfsleven en overheid samen aan oplossingen om de doelstelling ruim voor de deadline van 2050 te bereiken. Lees hier meer over de samenwerking met onze partners.

Hoe onafhankelijk is EC-LV?

Wij zijn en blijven een onafhankelijk inwonersinitiatief. We hebben geen commerciële relatie met bedrijven of producten. Wel zijn wij ervan overtuigd dat samenwerking nodig is om onze doelen te bereiken. Wij werken daarom samen in een nieuw model van actieve burgers, ondersteunende overheid en maatschappelijk verantwoord ondernemende bedrijven. Op zo een speelveld veranderen de traditionele rollen. Om de energietransitie voor elkaar te krijgen, nemen actieve inwoners een deel van de traditionele rol van de overheid over en gaan zich ook deels gedragen als een marktpartij.

Waarom is EC-LV een coöperatie en niet een vereniging?

Net als veel andere energiecoöperaties, bestaat EC-LV uit een verenigingsdeel en een coöperatief deel. Voor het onderling delen van kennis en ervaring en de belangenbehartiging volstaat een vereniging. Voor het realiseren van een infrastructuur voor lokaal eigendom van energie-opwek en toegang tot de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking is (de naam van de regeling zegt het al) een coöperatie nodig.

Maakt EC-LV winst, en wat gebeurt daarmee?

EC-LV heeft een maatschappelijk belang als hoofddoel. Voor een verantwoorde bedrijfsvoering van de organisatie is het nodig dat EC-LV baten reserveert voor toekomstige investeringen en/of onvoorziene omstandigheden. Indien de financiële ruimte dat toestaat, kan het bestuur de Algemene Vergadering voorstellen baten toe te kennen aan projecten die een gemeenschapsfunctie hebben in de gemeente. In onze Gedragscode noemen we dit ‘profit-for-purpose’.

Waarom zou ik lid worden van EC-LV?

Een groeiende groep inwoners ging je voor. Door aan te sluiten, help je ons om van Leidschendam-Voorburg een nog fijnere plaats te maken om in te wonen. Daarnaast:

 • Leden houden toegang tot onafhankelijke informatievoorziening en advies. Zo verdien je de lidmaatschapskosten dubbel en dwars terug.
 • Profiteer en participeer mee met nieuwe projecten om duurzame energie op te wekken in EC-LV.
 • EC-LV laat jouw stem horen en behartigt de belangen van de inwoners.
 • We houden je op de hoogte van de laatste (plaatselijke) ontwikkelingen en projecten.
 • Leden hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering en kunnen zo meebeslissen over hun toekomst.

Met meer leden groeit ons gezamenlijke mandaat om namens de gemeenschap te spreken.

Hoe kan ik meedoen?

Wij zijn een jonge organisatie die nog volop in ontwikkeling is. Veel mogelijkheden dus om actief mee te denken en te doen! Zie voor specifieke vacatures onze vacatures-pagina.

Word ook lid

Lid worden is heel eenvoudig, via de knop hieronder ben je in vijf minuten lid. Je betaalt slechts € 15,- per jaar (exclusief btw).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen in onze gemeente, met interessante en relevante informatie over de energietransitie. 

Je inschrijving op onze lijst is gelukt