Betaalbare, groene energie voor iedereen

Wind en zon zijn van iedereen
Over EC-LVWord lid

Energy Common Leidschendam-Voorburg vormt een gemeenschap van inwoners die vanuit een gedeeld eigenaarschap en een gedeelde verantwoordelijkheid betrokken zijn bij het realiseren van een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving. Een belangrijke eigenschap van een commons is dat de baten behouden blijven voor de gemeenschap.

Elkaar leren kennen en vertrouwen

Het begrip ‘commons’ komt uit het Engels, maar heeft ook zijn wortels in onze eigen geschiedenis. De bekendste commons is de gemeenschappelijke weide waar boeren hun vee brachten. Dat was de meent, in Friesland de Mienskip, in Overijssel de marke, in Brabant de gemeynte. We hebben het nu vaak over coöperaties, maar die benaming mist de gevoelswaarde van elkaar kennen en vertrouwen die bij commons nodig is. In het geval van een energy commons gaat het om gezamenlijk beheren van onze energiebronnen. Daarbij is een belangrijk principe van de commons, dat de baten binnen de gemeenschap blijven.

Publiek gedeelde hulpbronnen 

Maar waar komt die gedachte vandaan? Commons zijn hulpbronnen die toegankelijk zijn voor alle leden van een gemeenschap zoals (schone) lucht, (drinkbaar) water en een bewoonbare aarde. Dit zijn hulpbronnen die publiek gedeeld worden (in het Engels: ‘held in common’) en geen privaat eigendom zijn. Commons beschrijft ook de maatschappelijke trend van zelfbeheer van hulpbronnen door een gemeenschap van gebruikers. Het beheer van hulpbronnen wordt dan niet overgelaten aan de overheid of aan de markt, maar gebruikers doen het zelf via daarvoor opgerichte organisaties, zoals EC-LV.

Iedereen kan meedoen

Deze opvatting is ook de gedachte achter EC-LV. Wij willen als inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg zélf bepalen op welke manier we energie gaan opwekken, opslaan en verdelen. Daarbij moet iedereen mee kunnen doen, en willen we de lokale economie stimuleren. Uiteraard doen wij dit in overleg met de gemeente en de plaatselijke ondernemers.

 

 

Word ook lid

Ons lidmaatschap staat open voor alle inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hoe meer leden, hoe sterker onze stem en onze invloed op het welzijn en welbevinden van iedereen!

Verdieping

Commons en gemeentelijke overheden

Over het inbedden van energiecoöperaties in lokaal bestuur en democratie, zie de weblog De nieuwe commons door Kirsten Notten op LinkedIn, 25 april 2019.

Voor hoe we het in onze gemeente geregeld hebben, zie de intentieovereenkomst die EC-LV medio 2020 tekende met de gemeente.

Energiediensten

Over het gedachtegoed van commons en het in co-creatie ontwikkelen en slim toepassen van techniek: een opiniestuk van onze partner Future Energy Systems.

Ostrom’s rules for managing commons

Elinor Ostrom was de eerste van tot nu toe twee vrouwen die ooit de Nobelprijs voor Economie wonnen. Zij ontving deze erkenning in 2009 voor haar werk over commons. Ostrom stierf drie jaar later en liet een unieke bijdrage na aan ons denken over economie. Haar gedachtegoed is zeer relevant in deze tijd van klimaatverandering en strijd om grondstoffen en energiebronnen. Zij bestudeerde goede en slechte voorbeelden en stelde een lijst op van wat nu ook wel Ostrom’s Principles voor het beheer van commons genoemd worden.

Belangrijke aan Ostrom ontleende principes zijn: de commons is een democratische organisatie met zeggenschap en inclusiviteit; de commons werkt waardegericht met profit for purpose; de commons werkt op een menselijke manier, lerend door voortdurend af te stemmen met de praktijk.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen in onze gemeente, met interessante en relevante informatie over de energietransitie. 

Je inschrijving op onze lijst is gelukt