Samen met partners

Wel Groen, geen groentje

De energietransitie is een puzzel die alleen kan slagen door samenwerking. EC-LV werkt daarom samen met ervaren partners die expertise en ervaring inbrengen. EC-LV is nog volop bezig haar netwerk met lokale partners verder uit te breiden.

Voor de midden-lange termijn onderzoekt EC-LV wat de beste oplossingen zijn om in de toekomst in onze energie te voorzien. Daarbij kijken we ook nadrukkelijk naar interessante ontwikkelingen en innovaties. Om tot de beste keuzes te komen, is gedegen kennis nodig op veel terreinen.

Om te komen tot goede, betaalbare en breed gedragen oplossingen is het van belang dat partijen met elkaar gaan samenwerken. EC-LV werkt daarom aan de opbouw van een brede, lokale coalitie. Een coalitie die bestaat uit lokale en landelijke organisaties, maar die door onszelf wordt aangestuurd.

Future Energy Systems

Het Energy Commons Institute (ECI) heeft EC-LV geadviseerd bij het opzetten van de coöperatie. ECI stelde zich ten doel krachten te bundelen binnen verschillende sectoren op het gebied van energie, gebiedsontwikkeling en sociale innovatie. 

Om beter aan te sluiten bij Europese ontwikkelingen (waaronder het in open source beschikbaar stellen van technologie aan lokale initiatieven) heeft ECI haar missie, werk en juridische structuur aangepast. Het Energy Commons gedachtegoed leeft voort onder een nieuwe naam: Future Energy Systems. Ook onder de nieuwe naam blijft dit voor EC-LV een belangrijke partner met ervaring en expertise.

Institute for Future of Living

IFL maakt samenwerking mogelijk tussen steden, regio en bedrijven met oog voor slimme, duurzame en schaalbare oplossingen. IFL is onder meer bekend van de in 2019 uitgebrachte Smart Cities Roadmap voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Met een medio 2020 getekende intentieverklaring hebben we afgesproken samen de energietransitie te gaan ontdekken. Naast het programma met energiecoaches dat wij in opdracht van de gemeente uitvoeren, nemen we ook deel aan de vorming van de lokale energiestrategie. EC-LV treedt daarbij onafhankelijk op, en ondersteunt de planvorming met expertise en draagvlak.

Coöperatie Zon op LV

De coöperatie Zon op Leidschendam-Voorburg heeft al twee succesvolle zonnedaken in productie. We overleggen hoe we kunnen samenwerken.

De Haagse Hogeschool

De gemeente Leidschendam-Voorburg en het Kenniscentrum Mission Zero van de Haagse Hogeschool zijn een langjarige samenwerking aangegaan op het gebied van de energietransitie. Vanaf maart 2021 verbindt deze samenwerking onderwijs, overheid, onderzoek en bedrijfsleven met elkaar. HHS gaat hierin samenwerken met EC-LV. We gaan samen aan de slag met het onderzoeken van complexe vraagstukken rondom de energietransitie in Leidschendam-Voorburg.

 

Zenmo Simulations

ZENMO is een aan de TU Eindhoven gerelateerd bedrijf dat zich inzet voor Zero-emission Energy & Mobility simulaties voor organisaties die uit zijn op reductie van hun CO2-uitstoot. Met ZENMO onderzoeken we mogelijkheden om, via het modelleren van wijken in de gemeente, bewonersparticipatie te vergroten en besluitvorming te ondersteunen met dynamische simulaties.

Zonatlas

Zonatlas is voor ons een rijke bron van informatie, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van energiecoachgesprekken. Maar u kunt ook zelf gebruik maken van dit handige middel om snel inzicht te krijgen in het potentieel van uw dak voor het aanbrengen van zonnepanelen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen in onze gemeente, met interessante en relevante informatie over de energietransitie. 

Je inschrijving op onze lijst is gelukt