Een jonge organisatie, volop in ontwikkeling

Het bestuur

De Algemene Vergadering bepaalt het aantal Bestuurders met een minimum van drie personen en een maximum van negen. De Bestuurders worden uit de Leden benoemd.

Michiel Steffelaar heeft op de Algemene Vergadering van 25 april 2022 kennis gegeven van zijn aftreden als bestuurslid. Als een van de oorspronkelijke initiatiefnemers en een altijd zeer betrokken bestuurslid, zijn we hem zeer dankbaar voor zijn inzet. Het Bestuur is op zoek naar uitbreiding. In het Bestuur is afgesproken dat Tony van der Togt de rol van secretaris overneemt van Michiel.

Hank Ort

Hank Ort

Voorzitter

Zelfstandig adviseur en oud-marineman met veel operationele en bestuurlijke ervaring. Na een periode in het buitenland, terug op honk en enthousiast om mij in te zetten voor de lokale omgeving. Onder meer sporen verdiend als CIO bij Defensie en, na mijn marinetijd, als directeur van het maritieme onderzoekscentrum van de NAVO in La Spezia, Italië. Gemotiveerd voor een rol in de energietransitie om samen kansen te benutten voor een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving.

Tony van der Togt

Tony van der Togt

Secretaris

Sinds 1992 wonen we met veel plezier in Leidschendam, de Zijde. Als elektrotechnisch ingenieur ben ik ooit bij Shell begonnen, en daar bezig geweest met een grootschalig energie-innovatieproject. Daarna heb ik o.a. een eigen bedrijf gehad, en ben ik overgestapt naar de overheid, waar ik nu een van de adviseurs ben voor de CIO Rijk bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. In mijn vrije tijd ben ik lid van het College van Bestuur van Sociëteit De Witte in Den Haag. Ik word regelmatig verward met mijn neef (Drs.) Tony, die werkt bij Instituut Clingendael.

Wij hebben ons huis in stapjes beter geïsoleerd: gestart met energielabel G, heeft het inmiddels label C gekregen. In De Zijde ben ik actief in de energiecommissie (ZWEC), waarmee we praktische ervaring met verduurzaming bundelen en delen met wijkbewoners. Daarbij kwam ik in contact met de Energy Common Leidschendam-Voorburg waaraan ik graag mijn bijdrage lever.

Robert van der Kleij

Robert van der Kleij

Penningmeester

Sinds 2006 woon ik in Voorburg samen met mijn vrouw en drie jongens. Ik ben medeoprichter en directeur van IT-bedrijf Pixelzebra. Ik ben een pragmatische doener en optimist. Ik geloof in lokaal verduurzamen en zelf het stuur in hand nemen in plaats van afwachten wat er gaat gebeuren. Door te investeren in lokale projecten kan Leidschendam-Voorburg voor iedereen, langdurig en betaalbaar duurzame energie verkrijgen. Het verduurzamen van de huizen wordt een hele klus. Ik wil iets bijdragen aan de energietransitie en zorgen dat we over tien jaar met trots kunnen terugkijken met onze kinderen en kleinkinderen.

Jantien Tideman

Jantien Tideman

Energiecoaches-programma en projecten

Sinds 1992 woon ik in Voorburg. De laatste 20 jaar was ik werkzaam bij de gemeente Den Haag, sector mobiliteit (m.n. OV/RandstadRail). Ik heb veel ervaring met programma-, proces- en projectmanagement, met participatieprocessen en met het werken in een politiek-bestuurlijk krachtenveld. Van jongs af aan heeft de natuur mijn interesse en de verschraling ervan gaat me aan het hart. Dat is een belangrijke drijfveer, om me in te zetten voor een duurzamer Leidschendam-Voorburg. Vanuit Energy Common Leidschendam-Voorburg wil ik meedenken en actie ondernemen – in samenwerking met vele andere betrokkenen – op weg naar opwekking van duurzame energie op lokaal niveau. Voor een toekomstbestendige en leefbare wereld voor de generaties na ons.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen in onze gemeente, met interessante en relevante informatie over de energietransitie. 

Je inschrijving op onze lijst is gelukt