Stand van zaken, zomer 2019

by jul 9, 2018Berichten uit 2019

We willen de inwoners van Voorburg graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen die spelen en de gesprekken die we doorlopend voeren met bewoners, experts en de gemeente om tot de juiste initiatieven te komen die breed gedragen worden. Hierbij een verslag van de afgelopen maanden.

Bijeenkomst 6 mei 2019
In wijkcentrum Agora hebben we tijdens een kleinere voorbereidingsbijeenkomst een viertal ‘tafels’ opgericht om deelonderwerpen verder uit te werken:

1. Geen-spijtmaatregelen
2. Zon-op-andermans-dak
3. Coöperatie
4. Innovatie

Bijeenkomst 20 juni
In de Groen van Prinstererschool hebben we bewoners bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie in Voorburg. Zoals bij alle bijeenkomsten tot nu toe, bleek dat er veel interesse is in kortetermijnmaatregelen en mogelijkheden van advies en collectieve actie op dat gebied. We onderzoeken mogelijkheden om inwoners in Voorburg van een individueel energieadvies te voorzien. Ook het idee van deelauto’s kwam aan bod. Uit de enquête bleek hiervoor destijds minder animo te bestaan, maar de aanwezigen waren het erover eens dat het prachtig zou zijn als we buurtdeelauto’s kunnen opladen uit een ‘eigen’ energiebron (met een klassieke postcoderoosregeling is dat echter lastig).

Naast het bespreken van deze initiatieven, zijn we ingegaan op het idee een energiecoöperatie met een brede doelstelling op te richten. Het eerste geplande project voor de coöperatie zou een zon-op-andermans-dak volgens de postcoderoosregeling zijn. Leden van de coöperatie kunnen hierin laagdrempelig (100-125 euro voor 85-100 kWh) aandelen kopen (vergelijk: een gemiddeld huishouden van vier personen verbruikt ca. 3.600 kWh). Voor een aantal aanwezigen was zo een project op dit moment minder relevant (dan de maatregelen rond het eigen huis), maar ook zij zagen het nut van een gedeeld project dat relatief snel succes kan opleveren. De ontwikkelingen op dit gebied in Nederland gaan overigens door: ondertussen is het klimaatakkoord gepubliceerd en we beraden ons op de specifieke gevolgen voor onze plannen. Zodra we meer concrete informatie hebben, zullen wij hierover berichten. Link naar de presentatie.

Meehelpen?
Bewoners die interesse hebben om actief deel te nemen in het bestuur van de op te richten rechtspersoon of in een van de onderliggende projecten, zijn in deze fase hartelijk welkom. Neem daarvoor even contact met ons op.

Zon-op-eigen-dak
Op dit moment zijn we ons ook aan het verdiepen in de beste opties voor Zon-op-eigen-dak. Er komen veel aanbiedingen langs van onder andere de vereniging Eigen Huis, Zelfstroom en zelfs van verzekeraar Centraal Beheer. Wat zijn nou de beste opties? Hoe zit het met omvormers? Zijn gratis adviezen en collectieve aanbiedingen voor ons het meest optimaal? Op deze vragen gaan we binnenkort een antwoord geven met behulp van kennis en deskundigen die geen belang hebben bij de keuzes die we maken.

Coöperatie Hoom​
We zijn lid geworden van coöperatie Hoom​, een landelijke coöperatie van én voor lokale energiecoöperaties en -initiatieven die werken aan het verduurzamen van wijken en woningen.​ Hoom zorgt voor kennisdeling, het beschikbaar stellen van expertise, het ontwikkelen van slimme tool en praktijkgerichte ondersteuning. Uitgangspunt is dat lokale coöperaties een eigen aanpak volgen, in samenwerking met lokale partners en uitvoerders. En een eigen ontwikkelde bewonersreis die past bij de ambities en mogelijkheden, en waarbij iedere bewoner een stapje verder geholpen kan worden. ​

Duurzame Huizen Route
Dit najaar plannen we een ‘Duurzame Huizen Route’ in Voorburg. Veel huiseigenaren in Voorburg zijn op zoek naar praktische voorbeelden over het verduurzamen van hun huis en comfortabeler wonen. Met de duurzame huizenroute willen we de opgedane kennis in Voorburg met elkaar delen. Meld je huis aan voor de Duurzame Huizen Route en deel jouw kennis en ervaringen.

Tot zover deze update, heb je vragen of suggesties? Laat het ons dan even weten!

Groeten,

Hank, Michiel, Rob, Guus, Roy.