Duurzame Huizen ROute Voorburg

Enthousiasme alom op 9 november 2019. 

Zaterdag 9 november 2019 vond in Voorburg onze eerste duurzame huizenroute plaats.

Zaterdag 9 november vond in Voorburg onze eerste duurzame huizenroute plaats. Het doel is dat inwoners elkaar inspireren door te laten zien wat ze aan duurzame maatregelen hebben genomen en het delen van ervaringen die ze daarbij hebben opgedaan. Zo kunnen we van elkaar leren en maatregelen steeds meer en beter toe gaan passen. Een aantal huizenbezitters in Voorburg was bereid gevonden om hun huis open te stellen voor iedereen die in verduurzaming geïnteresseerd is.

In de middag konden de huizen in twee rondes bezichtigd worden. Vooraf verzamelde iedereen zich bij wijkcentrum Agora en na een korte uitleg ging iedereen per fiets in kleine groepjes op pad. Het werd duidelijk dat er al veel actie wordt ondernomen op zeer uiteenlopende manieren. En verder dat voor elk budget en elke wens passende maatregelen te nemen zijn. Sommigen hebben het al groot aangepakt, zijn al ‘van het gas af’ of hebben al een ‘energieneutraal’ huis. Wat deze ‘koplopers’ lieten zien was indrukwekkend. Vele anderen hebben echter ook al kleinere stappen gezet.

En we hadden een winnaar…

 

Onder de deelnemers werd nog het boek “Mijn huis energiezuinig” verloot, direct aan de slag dus!

Ambitie
Het was al met al een leuke, inspirerende en leerzame middag die zeker voor herhaling vatbaar is. Op het gebied van energiebesparing is nog veel winst te behalen. De ambities van Voorburg-West VerduurSamen om ook op andere vlakken met de energietransitie stappen te zetten, gaan echter veel verder. Binnenkort wordt een coöperatie opgericht die als doel heeft om zelf energie te gaan opwekken, opslaan en distribueren. En dan niet alleen voor de wijk, maar voor de hele gemeente. Samenwerking gaat dan vanuit een zogeheten ‘common’ gebeuren. Dat is nu nog een relatief onbekend begrip, maar dat gaat zeker veranderen. Daarover zal binnenkort meer bekend gemaakt worden. 

 

.

Op Bezoek bij…

Enthousiasme

Wat in ieder geval bij elk huis opviel, was het enthousiasme waarmee de huizenbezitters vertelden over hun maatregelen. Jeroen Roeloffzen (huis in de Mariannelaan) hierover: “Mooi om de mensen door mijn huis te loodsen en te vertellen wat je allemaal kan doen om te verduurzamen en hoe dingen werken! Vooral goed om te merken dat mensen al goed weten wat ze willen en toch best al wel inhoudelijke terechte vragen stellen. Waardevolle ervaring voor zowel mij als de bezoekers schat ik zo in!”. En Rick en Marie Louise Slettenhaar (huis in de Laan van Haagvliet): “We vonden het zó leuk om onze ervaringen met verduurzaming te delen met andere enthousiaste mensen die soortgelijke stappen overwegen.” Wederzijds waren ook de deelnemers zeer te spreken over deze aanpak.

Enkele reacties: “We waren getroffen door het enthousiasme van de bewoners die vandaag ‘open huis’ hielden.”en “Het leuke aan de duurzame huizendag is dat je ook veel leert van de mensen die langskomen. Zo heb ik vandaag een alternatief voor een warmtepomp gehoord, de gasloze cv, waar ik nog niets van wist.”” En ook: ”Géén verkooppraatjes, maar zien wat er gebeurde. Goed om een idee te krijgen van wat mogelijk is.”

.

Praktische tips

Na afloop tijdens de duurzame borrel werden contacten gelegd om ervaringen uit te wisselen.

Enkele bewoners hebben direct de volgende dag al besparende maatregelen doorgevoerd in hun huis!

 

Een van de leuke en praktische dingen was het uitwisselen van ‘kleine’ tips. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om energieverbruik van een wasmachine te reduceren door een ‘hotfiller’ te installeren. Daarmee wordt warm water in de wasmachine ingebracht zodat het apparaat het water niet zelf hoeft te verwarmen, en dat bespaart veel energie. Verder blijken er simpele ventilatortjes te bestaan voor in convectorputten. Daarmee wordt de warme lucht veel efficiënter verspreid, en dat bespaart ook weer. Enkele deelnemers lieten in een app-groep weten dat ze dezelfde dag nog deze ventilatortjes hebben besteld! Daaruit bleek ook nog dat er flinke prijsverschillen bestaan, dus dat je ook kan besparen door eerst de aanbieders goed te vergelijken.

‘Sociale winst’ 
Bij de afsluitende ‘duurzame borrel’ werden nog vele tips, ideeën en zelfs namen en adressen uitgewisseld. Daarmee werd nog iets anders duidelijk. Door open ervaringen te delen en ‘best practices’ uit te wisselen is verduurzaming niet alleen goed voor het milieu en de portemonnee. Er is ook veel ‘sociale winst’ mee te behalen. Michiel Steffelaar (lid kernteam Voorburg-West VerduurSamen): “Mensen leren elkaar hiermee op een nieuwe en positieve manier kennen. Het is gewoon leuk deze uitdaging met elkaar aan te gaan!”

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen in onze gemeente, met interessante en relevante informatie over de energietransitie. 

Je inschrijving op onze lijst is gelukt