Betaalbare, groene energie voor iedereen

Energy Common Leidschendam-Voorburg
Ik doe ook mee!

Wij zijn actieve inwoners van Leidschendam-Voorburg. We hebben de Coöperatieve Energy Common Leidschendam-Voorburg U.A. (EC-LV) opgericht om bij te dragen aan een klimaatbestendige, leefbare gemeente Leidschendam-Voorburg met een duurzame energievoorziening voor alle inwoners. Wij zien energie als een gemeenschappelijk goed dat we samen met lokale ondernemers en de gemeente willen opwekken en beheren. Vanuit deze gedachte richten we ons op energiebesparing en op het opwekken, opslaan en delen van energie.

Dit doen wij als inwoners samen met de gemeente en met lokale ondernemers. Zo bundelen wij onze krachten op het gebied van energie, gebiedsontwikkeling en sociale innovatie. Daarbij wil EC-LV iedereen meenemen, ook inwoners die minder kapitaalkrachtig zijn. En ook inwoners waar bijvoorbeeld geen zonnepanelen kunnen worden geïnstalleerd, maar die wel graag willen meedoen.

Samen staan we sterk. Inwoners van Leidschendam-Voorburg hebben veel kennis en ervaring in huis. En wat we niet weten, halen we op uit landelijke organisaties waar we nauw mee samenwerken. Een belangrijke partner hierin is het landelijk opererende Future Energy Systems (FES) dat ons ondersteunt met technische, bestuurlijke, juridische en fiscale kennis en ervaring. Zo zijn wij een goede gesprekspartner van gemeente en ondernemers bij het vormgeven van onze toekomstige energievoorziening. Kennis op het gebied van verduurzaming delen we binnen de gemeenschap en via FES ook landelijk.

Word ook lid

Lid worden is heel eenvoudig, via de knop hieronder ben je in vijf minuten lid. Je betaalt slechts € 15,- per jaar (exclusief btw).

Wat doen we voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg?

R

Informatie en advies

 • We ondersteunen inwoners en de gemeente met raad en daad bij verduurzaming, onder meer via onze speciaal daarvoor opgeleide en gekwalificeerde energiecoaches. Vanuit deze rol zijn we ook actief betrokken bij het voorbereiden van de lokale energiestrategie.
 • Door samenwerking met het coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns kunnen leden nu al overstappen op 100% in Nederland opgewekte, groene energie. Zo kunt u geld besparen, groene energie gebruiken én de lokale gemeenschap steunen.

Projecten in voorbereiding

 • Lokaal energie opwekken, opslaan en delen.
 • Innovatieve verduurzamingsprojecten.

Redelijk en betaalbaar

Bij alles wat EC-LV onderneemt, is leidraad dat het redelijk en betaalbaar moet zijn. Alles hoeft niet op stel en sprong tegelijk te veranderen. Maar als er al stappen worden gezet, bijvoorbeeld voor onderhoud of stadsvernieuwing, dan is het zinvol aan te sluiten met goed gekozen maatregelen op het gebied van de energievoorziening. Voor het vormgeven aan deze plannen gaan we graag met u in gesprek!

EC-LV in het kort

 • De Energy Common Leidschendam-Voorburg U.A. (EC-LV) is een onafhankelijk burgerinitiatief. Voor de rechtspersoon hebben we gekozen voor de coöperatievorm, met uitgesloten aansprakelijkheid van de Leden.
 • EC-LV is opgezet als coöperatie van, voor en door de inwoners. Hierbij is een belangrijk uitgangspunt dat ook financieel minder draagkrachtige mede-inwoners mee moeten kunnen delen in de voordelen.
 • EC-LV dient een maatschappelijk doel en heeft geen commerciële doelstelling. Baten worden aangewend voor de bedrijfsvoering of komen ten gunste van de gemeenschap c.q. de leden (Doel: Statuten, art 3. Winst: Statuten, art 21).
 • EC-LV heeft geen commerciële relaties met bedrijven of instellingen.
 • EC-LV zoekt maximale samenwerking met andere duurzame initiatieven. Zo zijn er goede contacten met Zon op L-V, Duurzaam Leidschendam-Voorburg, Duurzaam Den Haag en een groeiend aantal wijkverenigingen. Daarnaast komen wij graag in contact met dakeigenaren, verenigingen van eigenaren, projectontwikkelaars, etc. Wij nemen deel aan het gesprek met de gemeente over de lokale warmtevisie.

Veel gestelde vragen

Wat is een Energy Common?

In een common gaat het om gemeenschappelijk bezit en gebruik, gedeelde verantwoordelijkheid voor het beheer, en het delen van baten. In een energy common besparen we energie en delen we slim (zelf opgewekte) buurtenergie en elders duurzaam opgewekte energie. De baten blijven binnen de gemeenschap. Lees hier meer over commons.

Waarom gebruik van Engelse termen in de naam?

Met de naam Energy Common Leidschendam-Voorburg (EC-LV) sluiten we aan bij bestaande nationale en internationale concepten. Dat is belangrijk omdat we samenwerking nodig hebben voor succes. Een voor EC-LV belangrijke partner is Future Energy Systems (FES) dat ook internationaal actief is. Daarnaast zijn er voor het begrip ‘common’ geen gangbare Nederlandse vertalingen voorhanden, terwijl het wel goed uitdrukt waar EC-LV voor staat.

Kan ik niet wachten op toekomstige ontwikkelingen?

In hoeverre je kiest nu mee te doen of niet, blijft uiteraard een persoonlijke keus. Die keus is voor ieder afhankelijk van interesse en financiële mogelijkheden. EC-LV streeft er daarom naar de financiële drempel zo laag mogelijk te houden. Voor financieel draagkrachtige leden zal het lidmaatschap juist investeringen mogelijk maken met een laag risico en een competitief rendement. Voor financieel minder daadkrachtige leden zoekt EC-LV naar mogelijkheden voor financiering vooraf en terugbetaling via gelijke of lagere maandlasten.

Het is in het belang van iedereen om in een gezonde leefomgeving te wonen. Een gezamenlijke aanpak op basis van een sociale visie is toekomstbestendig. Door nu initiatief te nemen, kunnen we verzekeren dat we ons tijdig voorbereiden op de toekomst en dat we de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor onze eigen energiebronnen. Dit complexe buurtinitiatief past naadloos in initiatieven in Leidschendam-Voorburg op het gebied van burgerparticipatie.

Hoe innovatief is EC-LV?

Niemand kan weten hoe de eindoplossing er precies uit zal ziet. Met de technologie en de regelgeving van vandaag kan de doelstelling waarschijnlijk slechts ten dele worden gerealiseerd. EC-LV maakt dit zichtbaar en zoekt actief naar technische, financiële, fiscale, bestuurlijke en sociale innovaties. In een nieuw speelveld werken burgers, bedrijfsleven en overheid samen aan oplossingen om de doelstelling ruim voor de deadline van 2050 te bereiken. Lees hier meer over de samenwerking met onze partners.

Maakt EC-LV winst, en wat gebeurt daarmee?

EC-LV heeft een maatschappelijk belang als hoofddoel gesteld. Voor een verantwoorde bedrijfsvoering van de organisatie is het nodig dat EC-LV baten reserveert voor toekomstige investeringen en/of ongewenste situaties. Indien de financiële ruimte dat toestaat, kan het bestuur de Algemene Vergadering voorstellen baten toe te kennen aan projecten die een gemeenschapsfunctie hebben in de gemeente.

Waarom zou ik lid worden van EC-LV?

Een groeiende groep inwoners ging je voor. Door aan te sluiten, help je ons om van Leidschendam-Voorburg een nog fijnere plaats te maken om in te wonen. Daarnaast:

 • Leden hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering en kunnen zo meebeslissen over hun toekomst.
 • Samen staan we sterker op het nieuwe speelveld van burgers, overheid en bedrijfsleven.
 • We houden je op de hoogte van de laatste (plaatselijke) ontwikkelingen en projecten.
 • Leden hebben toegang tot onafhankelijke informatievoorziening en advies.
Hoe kan ik meedoen?

Wij zijn een jonge organisatie die nog volop in ontwikkeling is. Veel mogelijkheden dus om actief mee te denken en te doen! Zie voor specifieke vacatures onze vacatures-pagina.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen in onze gemeente, met interessante en relevante informatie over de energietransitie. 

Je inschrijving op onze lijst is gelukt